ป่าไม้ที่สอดประสานเข้ากันระหว่างซากุระฤดูร้อน กับ เมเปิลฤดูร้อน / Resonating Forest - Cherry Blossoms and Maple

teamLab, 2017, Interactive Digitized Nature, Sound: Hideaki Takahashi

ป่าไม้ที่สอดประสานเข้ากันระหว่างซากุระฤดูร้อน กับ เมเปิลฤดูร้อน / Resonating Forest - Cherry Blossoms and Maple

teamLab, 2017, Interactive Digitized Nature, Sound: Hideaki Takahashi

แสงไฟจากป่าซากุระและเมเปิ้ลในสวนมิฟุเนะยามะราคุเอ็น
แสงของต้นไม้แต่ละต้น  แยกเป็นอิสระจากกัน  บ้างก็เปล่งประกาย บ้างก็มืดดับ ที่ให้เกิดการสอดประสานที่เข้ากันได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป

แสงของต้นไม้แต่ละต้น   เมื่อผู้สนใจในศิลปะเดินผ่านเข้ามาใกล้   จะถูกทำให้ประหลาดใจด้วยเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ และการเปลี่ยนสีของแสง นอกจากนี้  แสงของต้นไม้นั้น  จะสาดส่องแผ่เป็นแนวรัศมีไปยังต้นไม้ที่อยู่ใกล้เคียง    แสงของต้นไม้ที่สาดส่องนี้ จะถูกทำให้ประหลาดใจด้วยเสียงแบบเดียวกัน  แล้วค่อยๆส่องไปยังต้นไม้ที่อยู่ใกล้เคียง สาดส่องแผ่กว้างอย่างต่อเนื่อง  

แสงที่พุ่งเข้ามาจากมุมของป่า  มีความหมายถึง การมีคนอยู่อีกฟากหนึ่ง      คนเราแต่ละคน น่าจะรู้สึกถึงการมีอยู่ของคนอื่นในเวลาเดียวกันมากกว่าปกติ เป็นแน่