หินบูชาอิวาคุระ / Iwakura

หินบูชาอิวาคุระ / Iwakura

มีศาลที่คาดว่าเป็นอิวาคุระซึ่งเป็นหินบูชาขนาดใหญ่ที่ซ้อนทับกันอย่างเหนือธรรมชาติประดิษฐานอยู่