TARO LOVE Exhibition ~Taro Okamoto & 14 Human Genes~

Oct 25 - Nov 06, 2011
Shibuya Seibu Tokyo, Giappone